Toy story 3 Ms Davis Older.jpg
גברת דיוויס
גזע אנושית
מין נקבה
מדבבת לורי מטקלף (אנגלית)
רמה מסינגר (עברית)
רשימת הופעות צעצוע של סיפור
צעצוע של סיפור 2
צעצוע של סיפור 3

גברת דיוויס (ידועה גם בתור אימא של אנדי בקרב הצעצועים) היא אימם החד-הורית של אנדי ומולי דיוויס. היא מצטיירת בתור אם אוהבת שמציבה חוקים נוקשים אך הוגנים כלפי ילדיה. לא ידוע מה קרה לבעלה של גברת דיוויס, שמעולם אפילו לא הוזכר. ייתכן שהיא אלמנה, גרושה
או פשוט רווקה עם ילדים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.