FANDOM


Screen shot 2013-08-28 at 10.38.16 PM
הלן פאר
גזעבת אדם (גיבורת על)
מיןנקבה
כוחות עלגמישות-על
כינוייםהלן טרואקס
נערת הגומי
מדבבתהולי האנטר (אנגלית; משפחת סופר על)
כריסטינה גרסיה (אנגלית; גרבי סופר על)
שרית וינו אלעד (עברית; משפחת סופר על)
רשימת הופעותמשפחת סופר על
מתקפתו של ג'ק-ג'ק
"זוכרים את האנשים הרעים שראיתם בתוכניות האלה שנהגתם לצפות בהן בימי שבת בבוקר? טוב, האנשים האלה הם לא כמו
אלה מהטלוויזיה. הם לא יחששו להרוג אתכם רק כי אתם ילדים.
הם יהרגו אתכם אם רק תהיה להם הזדמנות. אל תתנו להם את ההזדמנות הזאת.
"
—הלן פאר

הלן פאר (שם נעורים טרואקס) הוא שמה האמיתי של גיבורת העל שנודעה בכינוי "נערת הגומי". הלן ניחנה ביכולת גמישות-על והייתה אחת מגיבורי העל המוכרים ביותר בקרב העם. אולם כאשר גיבורי העל יצאו מחוץ לחוק, הלן החלה לפתח מערכת יחסים עם בוב פאר, שנודע בכינויו "מר סופר על", והשניים ילדו שלושה ילדים, ויולט פאר שניחנה ביכולת היעלמות, חץ פאר, שניחן במהירות על והתינוק ג'ק-ג'ק פאר שניחן במספר רב של כוחות-על. יחד, המשפחה הביסה את נבלי העל סינדרום והחתרן.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.