FANDOM


Twój przyjaciel szczur - film krótkometrażowy w której dwa szczury - Remy i Emile, z filmu Ratatuj w formie filmu edukacyjnego pokazują widzom pozytywne cechy i zasługi swojego gatunku. Jest to pierwsza krótkometrażówka Pixara używająca tradycyjnej animacji.